4375-500 - Altıbucaqlı Qayka M 8 din 934

₼ 0,08

Altıbucaqlı Qayka M 8 din 934

4340-100 - Altıbucaqlı qayka M5 din 934

₼ 0,06

Altıbucaqlı qayka M5 din 934

6475-100 - Kilitli qayka M10 DIN 985

₼ 0,23

Kilitli qayka M10 DIN 985

6483-100 - Kilitli qayka M12 DIN 985

₼ 0,33

Kilitli qayka M12 DIN 985

6505-100 - Kilitli qayka M16 DIN 985

₼ 0,60

Kilitli qayka M16 DIN 985

6513-25 - Kilitli qayka M18 DIN 985

₼ 1,01

Kilitli qayka M18 DIN 985

6521-25 - Kilitli qayka M20 DIN 985

₼ 1,44

Kilitli qayka M20 DIN 985

6530-10 - Kilitli qayka M22 DIN 985

₼ 2,03

Kilitli qayka M22 DIN 985

6548-10 - Kilitli qayka M24 DIN 985

₼ 3,00

Kilitli qayka M24 DIN 985

408620-10 - Kilitli qayka M27 DIN 985

₼ 4,88

Kilitli qayka M27 DIN 985

408638-10 - Kilitli qayka M30 DIN 985

₼ 6,57

Kilitli qayka M30 DIN 985